• Webstek van de LHC Plutonica
Home > Soiree 2005

Dies natalis 2005: diner en soiree

Het hoogpraesidium en de commilitones van de LHC Plutonica (Academisch Corps te Leuven) hebben de eer en het genoegen U, Uw partner en Uw vrienden uit te nodigen voor de galasoiree ter gelegenheid van de twaalfde dies natalis van Plutonica.

U wordt verwacht op vrijdag 14 oktober 2005 vanaf 23.00 h in de Salons Georges (Hogeschoolplein 15, 3000 Leuven). Avondkledij gewenst. Plenis coloribus.

Voorafgaand aan de soiree is er een receptie en galadiner, die plaatsvinden in de Clijne Taefel (Naamsestraat 47, 3000 Leuven). U kunt hieraan deelnemen door vóór 10 oktober 2005 een bedrag van € 43,00 per persoon over te schrijven op het rekeningnummer 979-9868236-43.

Programma:

19.00 h Receptie

20.00 h Diner

  • spekjessla met appel
  • Bourgondische schotel met gebakken aardappelen
  • chocomousse
  • koffie of thee

Uw inschrijving, via de contactadressen hieronder, wordt enkel aanvaard ná het betalen van voornoemd bedrag.

Inlichtingen kan u verkrijgen bij Peter Dirix op het e-mailadres peedirix@hotmail.com of op het telefoonnummer 0496/54.14.79.