• Webstek van de LHC Plutonica
Home > Geschiedenis

Geschiedenis van Plutonica

Galerij der praesides
Overzicht van de Plutonica-praesidia 1993-2023
Activiteiten 1993-2023

1993-1994

Plutonica ontstond op 20 oktober 1993 als een idee van Michaël Goorts en Peter Dirix tijdens een les analytische mechanica van professor Serneels aan het Limburgs Universitair Centrum in Diepenbeek (nu Universiteit Hasselt). Dit was in de periode dat Gunther Aerts (Gène) bezig was Lupi op te richten en Jan Schenkel (Bastos) een poging deed om de club Vita Brevis uit de grond te stampen. Bedoeling was een iets stijlvollere club te stichten die vooral na de Diepenbeekse studies de mensen terug bijeen zou brengen. Michaël Goorts werd praeses, Steven Renders vice-praeses, Peter Dirix ab-actis en Veerle Valkeneers quaestor. Andere leden waren Jorgen Colsoul, Marieke Koene en Michaël Stinkens. Er werden statuten geschreven, een schild ontworpen en een clublied (op de wijze van het Krambambouli) geschreven. Na de kerstexamens haakten Michaël en Steven (die intussen op de Industriële Hogeschool te Hasselt studeerde) echter af en Peter Dirix werd praeses. Vermits een aantal mensen het te druk hadden met andere bezigheden (Filii-praesidium, lief, studies) kwam de club niet echt van de grond.

1994-1995

In Leuven aangekomen bleek het Heverleese studentenleven maar povertjes. In Wina was zeker de combinatie tussen kring- en clubleven die we van bij Filii Lamberti kenden, niet aanwezig. Op 9 november 1994 organiseerden Peter Dirix, Jorgen Colsoul en Patrick Monsieurs een cantus voor eerste-licers afkomstig uit Diepenbeek. Het werd een groot succes (22 aanwezigen). Daarom besloten Peter Dirix (Kosmos), Jorgen Colsoul (Chaos) en Marieke Koene (Rhodos) op 22 november Plutonica definitief op te starten. Ook Michaël Goorts (Thermos) en Veerle Valkeneers (Kolos) deden terug mee. Er werden clubnamen bedacht, een nieuw clublied geschreven, briefpapier ontworpen en lintjes gemaakt. Geregeld werden er uitstapjes en rollingen georganiseerd. In januari kwam er een doopcantus en in maart een 'megazwelgcantus'. Wij gingen op zoek naar een schachten in Diepenbeek, zodat het volgende jaar met een verse lichting konden beginnen. Het lot besloot anders: de examens waren voor ongeveer al onze leden een gigantische flop. Resultaat was dat deze zes schachten het jaar erna over heel Vlaanderen (behalve Leuven) verspreid zaten: Gent, Diepenbeek, Brussel, Sint-Niklaas, ... Op 1 maart 1995 ontving Jan Schenkel (Bastos) het honoris causa-lint voor zijn bijdrage aan het Vlaamse studentenleven te Diepenbeek en te Gent. Na de juni-examens organiseerde Plutonica een druk bijgewoonde modelclubavond. Hierna werden een aantal Limburgse KVHV'ers ook lid van Plutonica. De club had intussen een clubcafé nodig en de toenmalige praeses van Noord-Brabant bracht ons in contact met de Weirdo's. Laatste grote activiteit voor dat academiejaar was een magistrale doop in juli.

1995-1996

Vanaf het volgende academiejaar werd er elke maandagavond clubavond gehouden in de Weirdo's (eigenlijk was het elke dag clubavond onder het motto 'Waar minstens twee Plutonicanen samen zijn in lint, is het clubavond', maar soit). Plutonica organiseerde samen met Noord-Brabant een cocktailfuif in de Albatros. Voor de promotiecampagne waren Kosmos en Chaos elke dag te zien in alle uithoeken van het Leuvense studentenleven. De fuif zelf sloeg echter tegen. Dit was te wijten aan een aantal factoren: de onwil van Noord-Brabant om ook maar enig werk te verzetten, de slechte datum en de kuiperijen van Harry, baas van de Albatros. Noord-Brabant is trouwens nooit meer uit die financiële put geraakt. Plutonica besloot naar aanleiding van deze feiten (Harry was ook baas van de Weirdo's) te verhuizen naar de Ad Fundum. Intussen had Kosmos op 12 oktober 1995 de praeseshamer doorgegeven aan Chaos. Plutonica bracht nog regelmatig bezoeken aan Diepenbeek (openluchtcantus, verbroedering met Amicitia Aeterna op de diescantus van Filii, ...). Verder toog Plutonica voor de eerste maal naar het zangfeest in Maastricht, waar we sindsdien elk jaar aanwezig waren. Ook in Leuven ging de aanwezigheid op fuiven en cantussen verder en we werden stilaan bekende gezichten. We brachten bezoekjes aan Antwerpen (o.a. zangfeest en ontgroeningscantus KVHV Antwerpen), Gent (o.a. Bastos' beruchte modelcantus), Mechelen, Brussel, Aalst en Oostende (zangfeest en strandcantus). Verder was Plutonica in december 1995 de eerste Vlaams studentenclub op het Internet.

1996-1997

Het academiejaar 1996-97 begon onder een slecht gesternte. Interne vetes werden uitgevochten op de beruchte kiescantus van 4 november 1996. Kosmos werd opnieuw praeses om de gemoederen te bedaren. De infiltratie in de KVHV-afdelingen van Gent en Brussel ging trouwens ook verder. Intussen liet Rhodos zich steeds minder zien en de rest van het praesidium nam de taken van de ab-actis over. Plutonica begon zich ook te laten zien op allerhande galabals (Ons Hageland, KSC, Noord-Brabant, Ros Beyaert, ...). De webstek begon enige bekendheid te verkrijgen, vooral via Kosmos' indrukwekkende inventaris van het Vlaamse studentenleven. De langverwachte Louvain-la-Neuve-rolling werd ook georganiseerd. Hierdoor kwamen wij in contact met de Bruxelloise. Vice-praeses Wouter van den Meersch (Lesbos) begon samen met Steven Janssen van Fraternitas aan de oprichting van een Bourgondische studentenkoepel. Noord-Brabant was intussen (zo goed als volledig) overgenomen door Plutonica, met eerst het praesesschap van Chaos (1996-97) en daarna dat van Kosmos (1997-99). Plutonica was zo als altijd weer trouw op post bij de 11 juli- viering in Brussel.

1997-1998

In september 1997 volgde Lesbos Kosmos op als praeses. Ook in dat academiejaar waren er uitstapjes naar Oostende, Gent, Brussel, Antwerpen, Mechelen, Maastricht en Louvain-la-Neuve. De contacten met Diepenbeek verwaterden echter enigszins. Op de clubavonden bereikte het volk in december een dieptepunt. De club herpakte zich vanaf het kerstfeestje, dat voor de tweede maal bij Lesbos' thuis werd georganiseerd. Vanaf januari werden er terug nieuwe en veelbelovende schachten aangeworven. Ook leidde Plutonica op grandioze wijze een 'traditonele cantus' van Politika. De clubavond werd naar dinsdag verplaatst, zodat vanaf nu de activiteiten samen met die van Noord-Brabant zouden plaatsvinden. Ook werd op verschillende niveaus het feit dat men niet met pet en lint binnenmag in de fakbar van Letteren aangekaart. Intussen waren er ook twee Plutonicanen op post in het SK-bestuur, waaronder Kosmos. Lesbos' Ordo Academicus Burgundiensis werd in april officieel opgericht. Verder was Kristof Kinschots (Elvos) verkozen tot praeses van KVHV-Brussel en Patrick Logiste (Bacchos) van KVHV-Gent. Op de cantus van 1 juli 1998 nam Lesbos ontslag en werd tijdelijk opgevolgd door Kosmos. Tien dagen later besloten we ook de Ad Fundum te verlaten. Trop is namelijk teveel. Als ge jaar in, jaar uit door een gerant met een vies bakkes wordt afgesnauwd en bovendien nog niet met lint in uw clubcafé binnenmoogt, is het tijd om een andere stek te zoeken. We besloten te verhuizen naar de Confrater, zonder dit echter officieel te maken, zodat we kunnen doen en laten wat we willen.

1998-1999

Eind september besloot het bestuur het mandaat van Kosmos te verlengen. Ook werd Stijn Calle (Obelix), oud-praeses van KSC Brussel, ontgroend. Op 20 oktober 1998 vierde Plutonica zijn eerste lustrum met een spetterende receptie ten huize van Lesbos. Op de kerstcantus van 18 december werd de nieuwe codex (editie 1999) voor het eerst officieel voorgesteld. Oud-senior seniorum Berre en oud-Verbondspraeses Janklaas Gillis omschreven deze cantus als 'het summum van traditioneel studentenleven'. Achteraf werd er weer een typisch 'Plutonicaans lijp feestje' gebouwd met champagne, jenever en jägermeister, wat voor de aanwezigen achteraf nare gevolgen had. Vanaf januari '99 werd de clubavond weer terug naar de tradionele maandagavond verplaatst. Ook juist voor de paasvakantie werd er weer een schitterend cantusfeestje gebouwd, waar Lesbos een schitterende uiteenzetting gaf over de Chauceriaanse alliteraties in de Zoeloevertaling van de Kantelbergse vertellingen, waarna Bastos om half twee ('s nachts) naar het station vertrok om zijn trein niet te missen en een Zweedse gast zichzelf ging aanbieden bij de flikken omdat hij dringend een bed nodig had. In mei kwamen echter de verkiezingen en was Plutonica zijn praesides van KVHV Gent en Brussel kwijt. Onze mensen werden ook een dagje ouder en velen studeerden niet meer ... Daarom besloten we in het elk geval vrienden te blijven en samen te blijven komen en richtten op het algemeen convent van 2 juli 1999 ook de Limburgse Oud-Hoogstudentenvereniging Plutonica op. Deze zou bestuurd worden door een Raad der Wijzen, bestaande uit de oud-praesides van de club. Er werd een schitterende zwanenzangcantus gehouden in de Ambiorix. Daar namen Kosmos en Bastos, één jaar na Chaos, afscheid van het studentenleven. Nooit zouden de dingen nog hetzelfde zijn ...

1999-2000

Toch bleef Plutonica nog activiteiten organiseren, zoals weer een magistrale kerstcantus in Het Groot Genoegen. Ook verschenen we nog regelmatig op andere activiteiten, zoals het 25e Leuvens studentenzangfeest (dat ook betere dagen had gekend), de fuif van de Goedelkes en de lustrumcantus van het KSC, de cocktailavond van Fraternitas, de lustrumweek van Noord-Brabant, de galabals van het KSC en Diana en de lustrumactiviteiten van KVHV-Brussel. Bastos was intussen gecoöpteerd als lid van de Raad der Wijzen. Lesbos werd aangesteld als praeses. In het kader van de Academische Bourgondische Orde werd er regelmatig gependeld naar de activiteiten van Fraternitas en de Bruxelloise. In februari 2000 verhuisden we van de Confrater naar de Vagant om onze clubavond, die voorlopig op woensdag gehouden werd, beter te laten aansluiten op die van Endivia (het studentencorps dat de opvolger is van Noord-Brabant).

2000-2001

In september 2000 namen ook Rhodos en Elvos afscheid van het studentenleven. Lesbos leidde intussen de club vanuit Gent. We lieten ons nog regelmatig zien en onze cantussen waren nog altijd dezelfde lijpe feestjes van in het verleden. Ook het bezoek aan het zangfeest van Maastricht behoorde nog altijd tot onze activiteiten. De clubavond werd samen met die van Endivia op woensdag in de Vagant georganiseerd. In maart 2001 werd Tom Peeters (Virtu) als nieuw lid aanvaard en ontgroend. Voor het eerst in jaren was er nog eens een grote activiteit op poten gezet: Plutonica organiseerde samen met het KVHV Leuven een cantus voor een delegatie van een veertigtal mensen van de Maastrichtse studentenkoepel Circumflex. Het werd een spetterend feest. De dies natalis werd dat jaar in Gent gevierd met een receptie, diner en rolling door de Gentse binnenstad. Na enige incidenten in de Vagant besloten we om samen met Endivia op zoek te gaan naar een nieuw clubcafé. Dat werd uiteindelijk de Ambiorix. Het jaar werd wederom afgesloten door een schitterende cantus en after-party in de Ambiorix. Spijtig genoeg was zittend senior Lesbos verhinderd en besloot praeses electus Virtu de taak niet op zich te nemen. De corona besloot dan unaniem en met veel enthousiasme dat oud-praeses Chaos deze taak dan nog maar eens op zich moest nemen.

2001-2002

Het nieuwe jaar liep totaal anders dan verwacht. Plutonica begon zich terug meer en meer te vertonen in de Leuvense (en Brusselse) straten. Het aantal activiteiten nam toe en de jaarlijkse kerstcantus was een grandioos succes. Stijl en ambiance werden op een schitterende manier gecombineerd. Twee commilitones van de Franstalige ASMO schreven Mijn platte band als eerbetoon aan de club. De contacten met Louvain-la-Neuve werden nauwer aangehaald en er ging geen Fraternitas-activiteit voorbij zonder dat er Plutonicanen aanwezig waren. Kosmos schuimde met Endivia-praeses Stefan Van de Weyer (Fanta) terug de clubfuiven af. Een zevenkoppige delegatie bezocht voor de zesde maal het Nederlands Studentenzangfeest in Maastricht. We waren verder ook aanwezig op een zevental galabals. Op het algemeen convent van 22 maart kondigden Chaos en Kosmos namens de Raad der Wijzen een 'nieuwe marsrichting' af. Plutonica zou niet langer een club zijn van ex-LUC-studenten. We zouden het op ons nemen de behoeders van het traditionele studentenleven in Leuven te zijn, zoals bv. Castrum dat in Antwerpen doet. Daartoe zouden we ook modelclubavonden inrichten. Verder willen we ook een forum bieden aan mensen die al langer in het studentenleven zitten of pas afgestudeerd zijn, door een aantal weekendactiviteiten aan te bieden. Vanaf toen stonden ook ballet- en toneelvoorstellingen, bezoeken aan tentoonstellingen en andere culturele uitjes op de agenda. Verder blijven we rollingen organiseren in de Vlaamse studentensteden. Dit algemene convent werd wederom gevolgd door een schitterende cantus. Hier werden de eerste drie van onze nieuwe leden gedoopt: Katleen Van Roy (Silence), Petra Cuppens (Ace) en Dirk Coelmont (Libido), die allen al een serieuze studentencarrière achter de rug hadden. De gezamenlijke clubavond met Endivia trok driemaal per week onverwacht veel volk. Onze webstek bleef een van de standaarden van het Vlaamse studentenleven. Op het programma stonden verder rollingen in Diepenbeek, Bilzen, Brussel, Leuven en Antwerpen, fuiven over het hele Vlaamse land en verder een bezoek aan Brugge 2002, een tentoonstelling over het studentenleven in Louvain-la-Neuve en aan de Nacht van de Musea in Antwerpen. We bezochten ook twee tentoonstellingen van het werk van Vincent van den Meersch. We namen ook deel aan de quiz van de Peroket. Het academiejaar werd wederom afgesloten met een geweldige cantus. Op deze cantus werd Ace ontgroend en Steven Janssen (Helmut de Bocque) en Frustrée, beiden van Fraternitas, benoemd tot commilitones extra muros. Ook werd Kristof Dereeper (Toewt), praeses van de Brabantse Gilde, gedoopt, nadat hij erin slaagde de zangeres van het hoofdpodium van Beleuvenissen op de cantus ons clublied te laten zingen. De estafettes vlogen ook weer duchtig in het rond. In de zomer bezochten we T/W Classic en hield Tatoe ook weer een zomerbarbecue, die intussen een jaarlijkse traditie geworden is. Begin augustus togen we samen met het Sint-Goedeleconvent voor een verlengd weekendje naar Amsterdam.

2002-2003

Dan was de vakantie weer om en startte ons tweede lustrumjaar. We openden met een overdrachtscantus, waar Chaos in zijn functie bevestigd werd en aldus zijn derde seniorjaar startte. Tatoe bleef quaestor en zorgde ervoor dat we voor de eerste keer in onze geschiedenis effectief geld in kas hadden. Ace werd schachtenmeester en Kosmos bleef verantwoordelijk voor Plutonicaantje en website. Op deze cantus werden Libido en Silence ontgroend en kreeg Laurent Fourny, praeses van de Ordre du Centaure, ook het statuut van commilito extra muros. Het was wederom een lijp feestje. Verder werden we opnieuw opgemerkt op de meeste fuiven van Leuvense clubs (Waregemse Club, Vader Mandel, Reuzegom, Kortrijkse Club, Hollandia, Club XIII, Vader Canard, Omnia, Aphrodite, Verboden Vrucht, Fraternitas, KSC, Fortuna, MSK, Geelse Club, Meense Club, Femmes Fatales, West-Vlaamse Orde, Hesbania, Waasse Club) en ook in Brussel (Cleopatra). We bezochten weer tentoonstellingen in Leuven (Meesterlijke Middeleeuwen en 100 jaar KVHV) en Brussel (Kunstenaars van de Farao). Op 20 oktober vierden we onze negende dies natalis, waarmee de lustrumviering plechtig werd ingeluid. Ook bezochten we de banketten van de Ordo Centauri en de FAMA in Louvain-la-Neuve en natuurlijke alle Fraternitas- en KSC-cantussen, verder ook een aantal andere cantussen, de galabals/soirees van Moeder Brugse, Lovania, Payottenland, Fortuna en Moeder Waregemse, de schachtenverkopen van Omnia en Artemis, de ricaraoke van Vader Mandel en het optreden van Benny Scott (West-Vlaamse Gilde). Het eerste trimester werd afgesloten met een grandioze sinterkerstcantus, waarvan het eerste gedeelte doorging als modelclubavond en sint en kerstman in het tweede deel een heroïsche strijd voerden om de sympathie van de corona. Het tweede semester zetten we in met een co-cantus met de Ordre du Centaure, die ter plaatse ook werd uitgenodigd om lid te worden van de OAB. We kunnen gerust van een geslaagd experiment spreken: waarschijnlijk voor de eerste maal in de Leuvense geschiedenis hebben een Nederlandstalige en een Franstalige (UCL) club samen een cantus gehouden. Verer organiseerden we ook een drukbijgewoond cantusconvent voor SK en MSK. Onze eerste carnavalcantus met French cancan was een van de beste cantussen ooit. We werden wederom opgemerkt op de galabals van Pro Gaudio, Vader Mandel, Moeder Meense, Vader Canard, Ons Hageland en het KSC Brussel, de galazwanenzangcantus van Endivia, de soirees van Aphrodite, Sinjoria en Lange Wapper, de fuiven en cocktailavonden van Moeder Waregemse, Fortuna, Moeder Tente, Verboden Vrucht, KSC Brussel, Fraternitas, Omnia, het SK, Payottenland, Klamme Hand, de lustrumviering van KVHV Leuven, de kroegentocht van KVHV Brussel en natuurlijk Leuvens tweede beiaardcantus. Ook in het tweede semester waren we aanwezig op de Fraternitas- en KSC-cantussen. Op het algemeen convent van maart werd Lien Loonbeek (Vespa) als nieuw lid aanvaard. Ook werd de webstek in een nieuw kleedje gestoken. Na de examens, op 4 juli, werd Plutonica officieel een academisch corps, met als eerste drie conventen de club, de oud-ledenvereniging en het in maart heropgerichte Springbok. Helmut de Bocque werd die dag op de overdrachtscantus als nieuwe praeses geïnstalleerd en Vespa werd ontgroend.

2003-2004

De vrijdag voor de opening van het nieuwe jaar werd Stijn Conings (Pan), de cantor van de beiaardcantus, als nieuw lid aanvaard en gedoopt. De eerste weken van het academiejaar gingen we vooral op rolling en waren ook weer aanwezig op talrijke fuiven (Fortuna, Vader Mandel, Moeder Oilsjterse, Moeder Waregemse, Vader Canard, Artemis) en de SK-reünie. Op 10 oktober vierden we onze tiende verjaardag met een receptie, galadiner en soiree in de Salons Georges. Het was een fantastisch feestje, we kregen het bezoek van een aantal andere clubs (Corps Flaminea, KSC, Vader Mandel, Endivia, Fraternitas, Sororitas, Bruxelloise, ASMO, KVHV, Lovania en Vader Canard en iedereen ging in de vroege morgen, zeer tevreden terug naar huis. Ook na de soiree waren we veel op fuiven te zien (Meetjesland, Club XIII, Vli-Vli, Lange Wapper, Hollandia, Omnia, Sororitas, Fraternitas, Aphrodite, Sinjoria, Hesbania, Moeder Oostendse, Mercator, Waasse Club, Moeder Meense, Verboden Vrucht, KSC, MSK); verder ook nog op de galabals van Lovania, Moeder Oilsjterse, Mercator en Pro Gaudio, de schachtenwerving van het SK, de apero en de karaoke van Vader Mandel, de krambamboeliavond van het Corps Flaminea en de 24-urencantus van KVHV Brussel. We hielden een modelclubavond waarop ook delegaties uit Brussel (KVHV), Louvain-la-Neuve (Bruxelloise), Diepenbeek (Caeruleus) en Antwerpen (Castrum) aanwezig waren. Pan werd op deze cantus ontgroend als beloning voor zijn grote inzet. We bezochten ook het merendeel van de cantussen van het KSC en Fraternitas en de galacantus van Castrum. Als culturele activiteit gingen we in het eerste semester de tentoonstelling Neanderthalers.be in het Gallo-Romeins museum (Tongeren). In december kondigden Castrum en Caeruleus aan ook lid te willen worden van de OAB. Ze werden in januari officieel aanvaard. Net voor het einde van het jaar organiseerde we weer een memorabele kerstclub waar liters en liters champagne vloeiden. We zetten het nieuwe jaar in op de nieuwjaarsreceptie van de Ambiorix en de week erna organiseerde het convent Springbok Plutonica's nieuwjaarsreceptie met Zuid-Afrikaanse hapjes en wijn. Kosmos en Pan trokken naar de diescantus van Caeruleus in Diepenbeek. We eindigden het eerste semester met een zeer geslaagde en akoestisch-esthetisch verantwoorde cantus in de La Paz. Het tweede semester startten we op de nieuwjaarsreceptie van het KSC. De week erna hielden we een gezamenlijke cantus met het KSC. We bezochten de fuiven van Omnia, Vader Artemis, Lange Wapper, Fraternitas, de Vli-Vli, Moeder Brugse, Fortuna, Moeder Tente en Hollandia, het colloquium over het studentenleven, de cantussen van Fraternitas en het KSC, de galacantus van Endivia, de galabals/soirees van Vader Canard, Vader Mandel, Moeder Oostendse, Aphrodite, het KSC Brussel en Lange Wapper en de quizzen van de Confrater, de Peroket en Mechlinia. Op het algemeen convent van 12 maart werden het Wijnconvent Groot Genoegen en het Modelclubconvent Cantilena Potatoria erkend als substructuren van het corps. Verder gingen we nog bowlen en trokken meermaals op rolling. We waren ook aanwezig op de Vlierbeekfeesten en de uitreiking van de Golden Club Awards. Op 14 mei werd er in de La Paz een nieuw bestuur geïnstalleerd met Pan als senior. Ook kwamen er toen drie nieuwe kandidaat-leden bij. Op de slotcantus van 25 juni werden Castrum en Caeruleus officieel opgenomen in de OAB en werd er ook een nieuw Ordebestuur geïnstalleerd, met Plutonica-praeses Pan als grootmeester. Daarna bezocht Plutonica nog de AfriCantus van Castrum en de zwanenzang van Caeruleus. Midden in de zomervakantie was het dan nog tijd voor een Ordebarbecue, georganiseerd ten huize van en door Tatoe.

2004-2005

De vrijdag voor het academiejaar zetten we opnieuw de toon met een enigszins chaotische openingscantus, waar Ingrid Joossens (Tipsie) werd gedoopt. De volgende weken trokken we op rolling naar de clubavonden van het KSC, de cantus van Soca, de fuiven van Vader Mandel, de Payotten, Club XIII Sinjoria en Mercator om reclame te maken voor onze tweede soiree. Die ging door op 15 oktober in de Salons Georges, voorafgegaan door een receptie in de Ambiorix en een galadiner. Het was wederom een zeer leuk feestje, waar we het bezoek mochten ontvangen van Boves Luci, KSC, Mechlinia, Payottenland, Castrum, Mercator, Hades, Fraternitas, Endivia, ASMO en SdA. Na de soiree trokken we opnieuw regelmatig op rolling, ondermeer naar de fuiven van Meetjesland, Fraternitas, Aphrodite, Omnia, het KSC, Klamme Hand, Mercator, de Verboden Vrucht, Hades, Moeder Oostendse en St.O.R.M. We bezochten ook de cantussen van het KSC, de 13e Europese cantus van EKV in Gent, de 24-urencantus en de Kreuzkneipe van KVHV Brussel, de galabals van Lovania en Payottenland, de soiree van Mercator, lustrumgalacantus en het jeneverstandje van Fraternitas, het kerstfeestje van Aphrodite en de quiz van de Confrater. We gingen bowlen en deden bierspelletjes. Ook zetten Sint en kerstman hun heroïsche duel verder op de sinterkerstclub, waar ook weer een heel aantal minder gekende liedjes uit de codex werden gezongen. We sloten 2004 af met onze beruchte champagneclub, waar wederom 15 flessen sneuvelden en begonnen het nieuwe jaar op de appelbollen- en worstenbroodcantus van Castrum. Het tweede semester werd ingezet met een gezamenlijk gratis vat met het KSC in de Confrater. Op de cantus van 25 februari werden er drie nieuwe schachten gedoopt: Mathias Van Aken (Knorr), Mattias Dreher (Absent, de praeses van Mercator) en Sarah Vangindertael (Thatcher, prosenior van het KSC). We werden weer opgemerkt op de galabals van Pro Gaudio, Aloisiana, Hades, Fraternitas, het KSC en Artemis, de soirees van Aphrodite, Vader Mandel en de Payotten, de fuiven van Reuzegom, Artemis, de WVO, Vader Caravan, Omnia en Lovania, de karaoke van Mercator, de Oostendsche Avond van Flaminea, de Duitse avond van Moeder Waregemse, de casinoavond van de West-Vlaamse Gilde, de Battle of the DJs van KVHV Brussel en de cantussen van het KSC, Caeruleus en KVHV Brussel. Thatcher werd ontgroend op de cantus van 28 april, die in het teken van Zuid-Afrika stond. Net voor de examens hielden we ook nog een heel geslaagde wijnproefavond. Na de examens werd er nog samen met het KSC een gratis vat gedronken in de Peroket en trokken we nog verschillende keren op rolling. Op 22 juli werden Tipsie en Knorr ontgroend en werd er een nieuw bestuur o.l.v. Virtu geïnstalleerd. We bezochten ook nog de Kongotentoonstelling in Tervuren en Tatoe organiseerde al voor de vijfde maal onze zomerbarbecue.

2005-2006

Net voor de start van het academiejaar ontvingen we Duitse clubstudenten van AV Babelia zu Germersheim en KStV Zollern-Breslau zu Karlsruhe. Traditioneel zetten we het academiejaar in met een cantus, dit maal met accordeonbegeleiding. Hierop werd Jürgen Branckaert (Artois) gedoopt. Intussen waren de voorbereidingen van onze soiree in volle gang en werd er dus duchtig gerold langs de Leuvense clubcafés. We bezochten ook de nationale cantus van het KVHV, de anciencantus van Lovania, de kiescantus van KVHV Brussel en de fuiven van Vader Canard, Fortuna, Moeder Waregemse, Sinjoria, NFK, Mercator en Moeder Payottenland. Onze dies natalis werd wederom gevierd met een galadiner in de Clijne Taefel en achteraf een kleine, maar zeer gezellige soiree in de pianobar van de Salons Georges. We mochten daar ook het bezoek ontvangen van het KSC, Mercator, Vader Artemis, Endivia, Hades, ASMO, de SdA en Ganges. Ook na de soiree werd er weer gerold en gingen we onder meer naar de cocktailavonden van het KSC en Sororitas, de fuiven van Vader Artemis, Verboden Vrucht en Mercator, een cantus van Caeruleus en de galabals van Payottenland en Lovania. Zo als altijd waren we ook weer aanwezig op de KSC-cantussen. Kosmos en Artois gaven tussendoor in het kader van de Academia Plutonicana in Mechelen een lezing over de geschiedenis en de tradities van het traditioneel studentenleven. Op een cantus eind november werden Absent en Artois ontgroend en Jeroen Van Hoof (Maggie), een van de medeoprichters van Caeruleus, aanvaard als commilito extra muros. Ook bowlen stond weer op het programma. We sloten naar goede gewoonte 2005 af met de champagneclub en waren natuurlijk ook aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van de Ambiorix. In het nieuwe jaar togen we eerst naar de tentoonstelling over de Hunnen en werden ook opgemerkt op de tentoonstellingen "Broedertwist" in Leuven en "De Kelten" in het museum van Mariemont. We bezochten de fuiven en cocktailavonden van de Reuzegom, Aphrodite, Vader Caravan, Sororitas, Mercator, Lange Wapper, Moeder Brugse, het MSK, Omnia, Moeder Meense, NFK, de Brabantse Gilde, Payottenland, Lovania en Ons Hageland, de galabals van Vader Canard, Aloisiana, KVHV Brussel, Artemis, het KSC en Sinjoria, de traditiecantus van KVHV Brussel en de openluchtcantus van het MSK. Ook hielden we een zeer gesmaakte krambamboelicantus, waar onze eigen Nederlandstalige krambamboeliceremonie voor de eerste keer werd opgevoerd onder leiding van dominus Chaos. In diens residentie ging er ook weer een wijnconvent door en twee weken later hielden we voor de eerste maal een porrencantus. Tijdens de paasvakantie organiseerde Artois voor ons een zeer gesmaakte rondleiding door Brussel met Leo Camerlinck als gids. Twee weken later cantusten we opnieuw met een grote Diepenbeekse delegatie. Net voor de blok hielden we nog een overdrachtscantus waar Maggie geïnstalleerd werd als nieuwe praeses. Op 8 juli verbroederden we met Caeruleus in Diest. De dag bestond uit een lunch, een rondleiding door het begijnhof en een verbroederingscantus, waar de vriendschapsakte werd ondertekend. Begin augustus ging ook de jaarlijkse zomerbarbecue door, deze keer in Tatoes nieuwe woonst in Kapellen.

2006-2007

Het academiejaar werd geopend met een cantus in de Ambiorix waar we onder meer delegaties uit Brussel, Diepenbeek en Geel mochten verwelkomen. Op onze kennismakingsavond kwamen een drietal geïnteresseerden af. We vierden onze dies natalis met een etentje in de Rodin's. Ook werd er weer duchtig gerold. We waren massaal te zien op de cocktailavonden van Artemis en het KSC en het bal van Lovania en verder ook op de fuiven en cocktailavonden van Vader Canard, Vader Caravan, het KVHV, Mercator, Club XIII, Steil, Sororitas en Moeder Payottenland en de cantussen van Caeruleus en Ganges. We doopten ook twee schachtjes: Philip Kurstjens (Woekie) en Anke Dondeyne (Bizoe). Op deze doopcantus was er weer een ruime delegatie van de KHLeuven aanwezig en verder ook nog een delegatie van het SK Ghendt. De week erna hielden we een cocktailavond in de Vagant, waar we onder meer het KSC, Corps Flaminea, Lovania, ASMO, Aphrodite, Endivia, Payottenland, Ganges, Hades en de kringen van de KHLeuven mochten verwelkomen. We organiseerden ook nog een lezing over de oorsprong van studententradities, die later werd herhaald te Brussel op een corona van de Ordre des Vieux Cons en tijdens de cultuurweek van de Universiteit Hasselt in Diepenbeek. We sloten het jaar naar goede gewoonte af met onze intussen berucht geworden champagneclub en openden het nieuwe jaar met een receptietje in de Ambiorix. In januari trokken we naar een paar cultuurhistorische tentoonstellingen in Brussel en gingen achteraf eten in de Turquoise. Er werd weer duchtig gerold en we waren in groten getale te zien op de lustrumfuif van het MSK, het lustrumgalabal van Sororitas en het bal van het KSC en verder ook nog op de bals van Mercator, Artemis en Educata de fuiven en cocktailavonden van Reuzegom, Aphrodite, het SK, Mercator, Hollandia, Lovania, Moeder Brugse, Vader Canard, Moeder Meense,Moeder Waregemse, Ons Hageland en Lovania, de cantussen van Caeruleus, Fraternitas en Ganges, een cantus van de Ordre du Centaure en de overdracht van Steil. Er werd opnieuw een krambamboelicantus georganiseerd, wederom met Chaos als dominus crambambuli en ook de porrencantus stond weer op het programma. Op deze laatste cantus werden onze schachten ontgroend. Net voor de blok organiseerden we ook nog een drukbijgewoonde cantus in de Ambiorix en gingen we op rolling in Bilzen. Na de examens werd het nieuw bestuur onder leiding van Woekie geïnstalleerd op een gezellige overdrachtscantus in de Cuythoek. Tijdens de vakantie organiseerde Tatoe wederom de jaarlijkse zomerbarbecue, gingen we gezellig eten in het Chesscafé en hielden we nog verschillende keren clubavond op een of ander terras.

2007-2008

Het derde lustrumjaar draaide rond de vraag hoe we verder moesten met Plutonica. Er werden een tweetal schachten gevonden. De Hoge Raad stelde voor dat de oud-ledenvereniging zou meer op de voorgrond treden en ook de organisatie van een aantal activiteiten overnemen. Het algemeen convent stemde hier in december mee in. Ondanks deze existentiële vraag, slaagde Plutonica er in het eerste semester toch in van een zestal druk bijgewoonde activiteiten te organiseren. Op de openingscantus in de Ambiorix was er onder meer een zeer grote delegatie van Caeruleus en mochten we zeven van de acht (oud-)praesides die onze club rijk was, verwelkomen. Op een eerste gastencantus in de Rector werd Ovide gedoopt en kregen we voornamelijk bezoek van mensen van de kringen van de KH Leuven. De avond voor Allerheiligen hielden we terug een cocktailavond in de Vagant. Hierop mochten we onder meer het KSC, Lovania, Moeder Oilsjterse, de Payotten, Fraternitas, Hades, Ganges en een aantal KH Leuven-kringen verwelkomen. Het derde lustrum werd ingezet met een galadiner in de Adellijke Belofte, waarvan het hoofdgerecht spijtig genoeg tegenviel, en een galacantus in de Ambiorix, waar we onder meer het KSC, Endivia, Ganges, Caeruleus en De Kelten mochten verwelkomen. Pan schonk op de cantus een vlag aan de club. Op een tweede gastencantus in een ijskoude Cuythoek mochten we opnieuw een aantal mensen van de KH Leuven verwelkomen. De jaarlijkse champagneclub was ook weer groot succes, alhoewel het record van vorig jaar niet gebroken werd. De Academia Plutonicana organiseerde ook nog een bezoek aan enkele tentoonstellingen in Leuven en Brussel. Afentoe werd er ook nog eens gerold, maar minder vaak dan de voorgaande jaren. Het tweede semester bracht wederom de krambamboelicantus, waar Gimli gedoopt werd. Dit maal was Kosmos dominus crambambuli. Net na het KSC-bal hadden we een geslaagde coactiviteit met het Sint-Goedeleconvent. Kosmos had met hulp van Vapeureke een spelletjesmedley in elkaar gestoken, een combinatie van Swingpaleis, quiz en bierspelletjes. De porrencantus met als thema 'schooluniformen' lag op een slechte datum en we mochten dus slechts een twaalftal mensen verwelkomen. We organiseerden verder ook nog een herhaling van onze lezing over studententradities met een vijftiental aanwezigen. We bezochten nog een aantal tentoonstellingen in het kader van het IJslandfestival in de Bozar. Op het einde van het jaar zag het er minder goed uit voor de club: onze beide schachten waren nog niet ontgroend en er waren eigenlijk geen praeseskandidaten. Het algemeen convent besloot dan op verzoek van de Hoge Raad om de club en het convent voor Brood & Spelen tijdelijk op non-actief te stellen. Het bestuur van de Raad der Wijzen zou conform de statuten voorlopig de club leiden. Eén van onze schachten slaagde niet in zijn schachtenexamen en werd niet ontgroend. Zoals altijd was er weer een zeer gezellige zomerbarbecue bij Tatoe, waar we een aantal oude vrienden terug zagen. De representatie naar buiten toe was meestal een kleine groep. Enkel op het galabal van het KSC waren we met een serieuze delegatie aanwezig. Ook waren we vrijwel altijd op de cantussen en lustrumactiviteiten van Caeruleus te zien.

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Voor het eerst sinds 2015 was het niet mogelijk een Plutonicareis te organiseren. Begin september werd er een nieuw bestuur aangeduid onder leiding van Maître, dat op een stijlvolle eerste clubavond in de Patria werd geïnstalleerd. Ook werd deze avond Klerk ontgroend. Er werd ook nog een tegenbezoek gebracht aan Mereta. In de komende weken was het nog mogelijk een kennismakingsavond, een bowlingavond en een quiz te organiseren en nog drie schachten te dopen voor de tweede lockdown over het land neerdaalde. Alle geplande niet-virtuele activiteiten moesten voor onbepaalde tijd opgeschort worden. Uiteindelijk zou het blijken dat dit tot in mei zou duren. Het bestuur, en in het bijzonder Maître, had hierop geanticipeerd door begin oktober een Discordserver op te zetten voor Plutonica. Dit bleek een extreem groot succes en online werd Plutonica een van de actiefste studentenclubs van Europa. Zeker in de wintermaanden zat er elke dag tot in de vroege uurtjes volk in het virtuele clubcafé, vaak vergezeld door commilitones van bevriende clubs. Retaar zette een virtuele escaperoom op met een 80-tal deelnemers. Er werden onder meer ook vijf virtuele cantussen, een dies natalis, een krambamboeliavond waarbij er op voorhand krambamboeli was verdeeld onder de deelnemers, een champagneclub, een open café, een bierproefavond, twee lezingenavonden, een schaaktoernooi en nog een tweede quiz georganiseerd. Als voorzitter van de KVSR vertegenwoordigde Maître de Vlaamse koepel op de EKV-vergaderingen. Kosmos hield een lezing over de geschiedenis van het Europese studentenleven voor een honderdtal geïnteresseerden en deed deze later nog eens over voor Mereta. Daarnaast werd er vanaf november een D&D-campagne georganiseerd en in het tweede semester gaf Jäger in het kader van de Academia Plutonica een inleidende cursus Latijn. Verder waren we ook ruim vertegenwoordigd op onlinecantussen van VTK, Apolloon, Cluster, Gaudia, Bios, Wina en de Cantores Lovaniensis en een aantal andere activiteiten van Gaudia, Wieslandia en Artifex. Begin februari werden er twee preschachten geaccepteerd die nog niet direct gedoopt kon worden. Daarnaast kwamen de schachten tweemaal samen voor een wandeling en de hele club maakte tijdens de paasvakantie een wandeling door Kessel-Lo.

Peter Dirix