• Webstek van de LHC Plutonica
Home > Voorstelling

Voorstelling: wat is Plutonica?

Plutonica werd in 1993 opgericht door Peter Dirix en Michaël Goorts als studentenclub voor mensen die aan het Limburgs Universitair Centrum (nu Universiteit Hasselt) te Diepenbeek gestudeerd hadden en daarna aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) studeerden of in Leuven op kot zaten. Onze kleuren zijn blauw-wit-groen, blauw als kleur van de KU Leuven en groen-wit als kleuren van de Limburgse Gilde. In 1995 was Plutonica de eerste Leuvense club op Internet. Sinds het algemeen convent van maart 2002 staan we open voor alle clubstudenten uit de Lage Landen en willen we een modelclub zijn voor het traditionele Vlaamse studentenleven. Voordrachten tot lidmaatschap worden gedaan door het bestuur.

Omdat er al een aantal generaties leden afgestudeerd waren, deed de nood zich voelen om activiteiten in het weekeinde te organiseren. Hiertoe werd op 2 juli 1999 de Limburgse Oud-Hoogstudentenvereniging Plutonica opgericht, wier activiteiten ook openstaan voor de gewone leden en commilitones van andere studentenverenigingen. In juli 2003 vormden we onszelf om tot academisch corps.

Als studentenclub voert Plutonica het traditioneel studentenleven hoog in haar vaandel. Wij willen, tegen de gangbare trend van verloedering, egoïsme en individualisering in, een forum zijn voor mensen die vriendschappen op een ambiancevolle manier willen uitbouwen. Wij zetten ons in voor het verderzetten van de tradities uit de clubcodex. Daarom richten wij ondermeer modelclubavonden in. Onze doop en ontgroening zijn niets om bang voor te zijn: wij houden het proper en stijlvol. Verder willen we ook een forum bieden aan mensen die al langer in het studentenleven zitten of pas afgestudeerd zijn, door een aantal weekendactiviteiten aan te bieden. Onze activiteiten bestaan o.m. uit cantussen, clubavonden, rollingen, quizzen, uitstapjes naar alle uithoeken van het Vlaamse land, het bezoeken van toneelvoorstellingen, tentoonstellingen, ...

Wij leven volgens het motto Aliquando et insanire iucundum est!, een uitspraak van Seneca die zoveel betekent als Het is leuk om soms eens iets geks te doen!. Hoog in het vaandel staan vriendschap, broederlijkheid en studentikoziteit. Wij stichtten in 1998 samen met Fraternitas en de Bruxelloise de Ordo Academicus Burgundiensis, een overkoepelend orgaan voor traditionele studentenclubs uit de oude Bourgondische landen. In 2016 sloten we ons aan bij de KVSR, een nieuwe Vlaamse koepel voor traditionele studentenclubs die ook Europees erkend is.

Je kan ons contacteren via plutonicaleuven@gmail.com. Onze activiteiten beginnen meestal in ons clubcafé 't Leives Look op de Oude Markt. Je vindt onze activiteitenkalender elders op deze webstek.

Voorstellingsfolder