• Webstek van de LHC Plutonica
Home > Mededelingen voor de leden

Mededelingen voor de leden

Lintknopen van Plutonica kosten 35 € en te bestellen via Kosmos. Een clublint ontvang je normaal bij je doop. Eventueel kan je een nieuw bestellen via het bestuur (13 €). Clubpetjes (25 €) ontvang je normaal bij je ontgroening. Je kan een nieuw petje bestellen via het bestuur. Praeseslinten kan je zelf bestellen bij Dhaenens-Lammens in Schaarbeek (tel.: 02/215.07.70).

De quaestor heeft het clublidgeld voor ouderejaars voor 2018-19 vastgesteld op 50 €. Er zal voor het academiejaar 2018-19 geen corpslidgeld geïnd worden. U kunt wel erelid worden van de club worden voor een bedrag van minimum 50 €. U kunt dit storten op het rekeningnummer BE20 8440 3918 1256 met vermelding van de boodschap 'erelidgeld'.

In deze sectie kan je gedigitaliseerde Plutonicasymbolen downloaden. Klik met de rechtermuis op de link en kies de optie 'Save as...'/'Bewaren als...'.