• Webstek van de LHC Plutonica
Home > Mededelingen voor de leden

Mededelingen voor de leden

Een clublint ontvang je normaal bij je doop. Eventueel kan je een nieuw bestellen via het bestuur (15 €). Lintknopen van Plutonica kosten 40 €. Clubpetjes (30 €) ontvang je normaal bij je ontgroening. Je kan een nieuw petje bestellen via het bestuur.

Het praesidium heeft het clublidgeld voor ouderejaars voor 2022-23 vastgesteld op 50 €. U kunt erelid worden van de club worden voor een bedrag van minimum 100 €. U kunt dit storten op het rekeningnummer BE30 7360 5948 4811 met vermelding van de boodschap 'erelidgeld'.

In deze sectie kan je gedigitaliseerde Plutonicasymbolen downloaden. Klik met de rechtermuis op de link en kies de optie 'Save as...'/'Bewaren als...'.