• Webstek van de LHC Plutonica
Home > Corps en conventen

Corps en conventen
Sinds 4 juli 2003 is Plutonica een academisch corps, bestaande uit een studentenclub (de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica), een oud-ledenvereniging (de Limburgse Oud-Hoogstudentenvereniging Plutonica) en een aantal bijzondere conventen. De structuur is gemodelleerd op het concept dat dr. Mon de Goeyse in 1944 invoerde voor het KSC Brussel.

De twee standaardconventen van de vereniging zijn de studentenclub LHC Plutonica, waarvan alle actieve leden lid zijn en de oud-studentenvereniging LOHV Plutonica, waarvan alle inactieve leden lid zijn. De LHC Plutonica werd opgericht op 20 oktober 1993 en is de kern van het corps. De club wordt bestuurd door het hoogpraesidium onder leiding van de clubpraeses, die tevens corpspraeses is. De LOHV Plutonica werd opgericht op 2 juli 1999 en staat onder leiding van de Raad der Wijzen, die voorgezeten wordt door een deken, die bijgestaan wordt door twee meesters. Het corps zelf wordt bestuurd door de Hoge Raad, die onder leiding staat van de corpspraeses en samengesteld is uit de leden van het hoogpraesidium, en de deken en meesters van de Raad der Wijzen en de voorzitters van de bijzondere conventen. De vergadering van alle corpsleden vormt het Algemeen Convent.

De club erkent ook bijzondere conventen. Elk convent heeft een specifiek doel. Ze bestaan uit minstens drie corpsleden en organiseren minstens één activiteit per jaar voor het hele corps. De erkende conventen op dit ogenblik zijn:

 • Convent voor Brood en Spelen
      Opgericht op 11 december 2003
      Erkend op 12 maart 2004
      Voorzitter: Keejk
      Andere bestuursleden: Fatal, Kosmos
      Doelstelling: organisatie van gastronomische avonden en niet-culturele uitstappen
      Tot 25 september 2006: Wijnconvent Groot Genoegen
      Op 1 januari 2012 opgegaan in de Limburgse Oud-Hoogstudentenvereniging Plutonica
      Op 30 april 2022 geheractiveerd door een beslissing van de Hoge Raad
 • Academia Plutonicana
      Opgericht op 20 juli 2005
      Erkend op 4 oktober 2005
      Voorzitter: Jäger
      Andere bestuursleden: Kosmos, Fatal, Streaky
      Doelstelling: bevordering van het academische leven in het algemeen
      en de bestudering van het traditionele studentenleven in het bijzonder
Volgende conventen zijn niet meer actief:
 • Suid-Afrikaans Konvent Springbok te Leuven
      Opgericht op 7 maart 2003
      Erkend op 4 juli 2003
      Doelstelling: bevordering van de interculturele contacten tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika
      Op 25 september 2006 opgegaan in de Academia Plutonicana qua culturele werking en
      in het Convent voor Brood en Spelen qua gastronomische werking
 • Modelclubconvent Cantilena Potatoria
      Opgericht op 17 januari 2004
      Erkend op 12 maart 2004
      Doelstelling: organisatie van interne en externe modelclubavonden
      Op 25 september 2006 opgegaan in de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica