• Webstek van de LHC Plutonica
Home > Corps en conventen > Convent voor Brood en Spelen

Convent voor Brood en Spelen
Dit convent is verantwoordelijk voor de organisatie van gastronomische en andere niet-culturele evenementen.