• Webstek van de LHC Plutonica
Home > Soiree 2003

Lustrumviering: diner en soiree

Het hoogpraesidium en de commilitones van de LHC Plutonica (Academisch Corps te Leuven) hebben de eer en het genoegen U, Uw partner en Uw vrienden uit te nodigen voor de galasoiree ter gelegenheid van het tweede lustrum van Plutonica.

U wordt verwacht op vrijdag 10 oktober 2003 vanaf 23.00 h in de Salons Georges (Hogeschoolplein 15, 3000 Leuven). Avondkledij gewenst. Plenis coloribus.

Voorafgaand aan de soiree is er een galadiner. U kunt hieraan deelnemen door vóór 20 september 2003 een bedrag van € 45,00 per persoon over te schrijven op het rekeningnummer 979-9868236-43.

Programma:

19.15 h Receptie

20.00 h Diner
- Cocktail van grijze garnalen
- Brabantse haasjes met groene pepersaus, kampernoelies, witloofstronkjes en kroketjes
- Dessert & mokka

Uw inschrijving, via de contactadressen hieronder, wordt enkel aanvaard ná het betalen van voornoemd bedrag.

Inlichtingen kan u verkrijgen bij Peter Dirix op het e-mailadres peedirix@hotmail.com of op het telefoonnummer 0496/54.14.79.