• Webstek van de LHC Plutonica
Home > Archief > Academische Orde van Bourgondië

Academische Orde van Bourgondië
De Hoge en Soevereine Academische Orde van Bourgondië of Ordo Academicus Burgundiensis (OAB) is officieel opgericht op donderdag 23 april 1998 door de Vlaamse Academische Broederschap Fraternitas te Leuven, de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica en de Régionale Bruxelloise des Étudiants Louvanistes op de cantus van Fraternitas. Sinds december 2003 zijn Caeruleus en Castrum Ordeleden. In mei 2007 werden Antwerpen Boven en Mereta aanvaard als kandidaat-leden. De vriendschapsbond OAB wil twee of drie studentenclubs uit alle studentensteden van het oude Bourgondische imperium verenigen, dus van Freiburg en Dijon, via Leuven, Namen en Gent tot Leiden en Groningen. De Orde raakt niet aan de autonomie van de leden en neemt geen politieke of religieuze verenigingen op. Ook zal zij zelf naar buiten toe geen enkel standpunt innemen.

De kleuren van de Orde zijn goud-blauw-zilver, afgebiesd met een dunne rode strook. Het schild bestaat uit het oude wapenschild van de Bourgondische hertogen, omringd door de schilden van de aangesloten verenigingen. De eerste grootmeester van de Orde was Steven Janssen, oprichter van Fraternitas. Hij werd bijgestaan door twee herauten. Op 25 juni 2004 werd hij opgevolgd door Stijn Conings, de praeses van Plutonica. Op 8 juli 2006 werd Akim Willems (Castrum) in Diest geïnstalleerd als derde grootmeester. De clubs worden bij de Orde vertegenwoordigd door een kapittelheer. Sinds 2008 werd er geen overkoepelend bestuur meer aangesteld en wordt de Orde de facto als ontbonden beschouwd.

Leden van de Academische Orde van Bourgondië:

  • Bruxelloise (Louvain-la-Neuve, 1895)
  • Caeruleus (Diepenbeek, 2003)
  • Castrum (Antwerpen, 1991)
  • Fraternitas (Leuven, 1991) (geen werking)
  • Plutonica (Leuven, 1993)
  • Antwerpen Boven (Gent, 1929, kandidaat-lid)
  • Mereta (Sint-Katelijne-Waver, 1985, kandidaat-lid)