• Webstek van de LHC Plutonica
Home > Archief > Praesidium dixit sluitingsuur

Praesidium dixit

Praesidium dixit...

                                                                                                                  Leuven, 27 mei 2004

Waarde commilitones,

dinsdag 25 mei keurde het Leuvense schepencollege een ontwerp-politieverordening goed die cafés verplicht om elke nacht tussen 2.00 en 8.00 uur 's morgens gedurende 4 uur te sluiten. Dit impliceert dat alle cafés minstens tussen 4.00 en 6.00 uur gesloten zullen zijn. Wanneer de maatregel wordt ingevoerd, is nog onduidelijk. Burgemeester Tobback stelde donderdag dat hij de tekst volgende week eerst nog aan de bevoegde gemeenteraadscommissie zal voorleggen.

Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? Hiermee worden niet alleen de studenten, maar ook de café-uitbaters en ook de Leuvenaars die graag eens een stapje zetten, zwaar getroffen. Is het misschien de bedoeling dat we allemaal met onze auto naar een dancing gaan rijden om daar de bloemetjes buiten de zetten en zoals corpschef Michiels met 1,4 promille in ons bloed achter het stuur terugkeren? Of gaat Leuven terug naar 1914-18 met een avondklok, zodat we helemaal niet meer buiten mogen komen?

Bovendien, een sluitingsuur lost de problemen niet alleen niet op, het creëert bovendien ook nog eens bijkomende overlast. Om vier uur 's morgens gaat iedereen tegelijkertijd op straat staan en dit gaat een massa lawaai veroorzaken. Het buitenzetten van cafégangers gaat ook nog eens voor relletjes zorgen. Mensen gaan in nachtwinkels dranken kopen en op straat blijven rondhangen. De politie zal de hele nacht mogen uitrukken omdat mensen kotfeestjes organiseren.

Het sluitingsuur is een fundamentele aanslag op de vrijheid van de burgers. Het is de taak van de politie om ervoor te zorgen dat er geen overlast is. Ze mag gerust hard optreden tegen vandalen en vechtersbazen. Maar als het stadsbestuur zelf al toegeeft dat de overlast veroorzaakt wordt door jongeren uit Mechelen, Vilvoorde en Brussel die afzakken naar Leuven omdat in die steden wel een sluitingsuur bestaat, is het duidelijk dat dát probleem ten gronde moet aangepakt worden, in overleg met de besturen van die steden. Bovendien zijn de problemen vooral op vrijdag en zaterdag, dus zeker niet veroorzaakt door studenten. De 95% van de uitgaanders in Leuven die geen overlast veroorzaken, moeten daarvoor niet gestraft worden. Verder is altijd gesteld dat Leuven juist één van de veiligste steden van Vlaanderen en West-Europa is, juist omdat er de hele nacht een vrij groot aantal mensen op straat rondloopt.

Er zijn nauwelijks mensen die met deze maatregel akkoord gaan. Waarschijnlijk is hij dan daarom ook net tijdens examens en voor de grote vakantie uitgevaardigd, dit om het protest zoveel mogelijk te beperken. Bovendien is de maatregel totaal zonder overleg met de horeca, de studenten of andere belanghebbenden ingevoerd.

Wij roepen dan ook alle Leuvenaars, studenten, oud-studenten, toekomstige studenten en "autochtonen", faculteitskringen en studentenclubs, over alle politieke en ideologische grenzen heen, krachtig te protesteren en alle democratische middelen te gebruiken om deze inperking van onze grondwettelijke vrijheid in te trekken.

Hoc scripsit, pro praesidio,

Pee Dirix v. Kosmos
vice-praeses Plutonicae h.t.