• Webstek van de LHC Plutonica
Home > Archief > Oprichtingscharter LOHV Plutonica

Oprichtingscharter Limburgse Oud-Hoogstudentenvereniging Plutonica (2 juli 1999)

1. De Limburgse Oud-Hoogstudentenvereniging Plutonica is de oud-ledenvereniging van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica.

2. Alle ontgroende commilitones die willen bijdragen aan de werking van de LOHV Plutonica zijn lid van de vereniging. Ook ontgroende commilitones van andere studentenclubs en -verenigingen kunnen lid worden, indien zij de doelstellingen van de vereniging (zie verder) onderschrijven en willen deelnemen aan de activiteiten. Zij kunnen zelfs het recht verwerven om de kleuren te dragen, dit op voorstel van de Raad der Wijzen (zie verder). De kleuren worden overhandigd op een gewone ontgroeningsplechtigheid.

3. De doelstellingen van de vereniging zijn:
- het regelmatig terug samenbrengen van de oud-leden van de LHC Plutonica én hun vrienden, om nog eens afentoe nostalgisch terug te blikken op hun studententijd
- het bevorderen van het kleurdragend studentenleven in het algemeen en de Leuvense clubs in het bijzonder, om de waardevolle tradities ervan niet te laten verloederen en verdwijnen.

4. Het bestuur van de vereniging wordt de Raad der Wijzen genoemd. Zij bestaat uit de oud-praesides van de LHC Plutonica. In unanimiteit kunnen zij eventueel andere leden (die dan wel kleurdragend lid van Plutonica moeten zijn) coöpteren. De Raad der Wijzen wordt om beurt voorgezeten door de leden ervan, dit voor een periode van 4 maanden. De voorzitter van de Raad der Wijzen krijgt de titel deken. Het bestuur beslist in unanimiteit over alle kwesties.

5. De taken van een deken tijdens zijn ambtsperiode zijn:
- het organiseren van minstens twee activiteiten
- het uitbrengen van één Plutonicaantje met nieuws over de leden (hiervoor mag de deken ook iemand aanstellen)
- een vertegenwoordiger aanduiden bij de Academische Bourgondische Orde, indien de LHC Plutonica niet in staat is van dit te doen.

6. De deken heeft tijdens zijn voorzitterschap dezelfde bevoegdheden als een clubpraeses. Hij heeft het recht om, als de LHC Plutonica zelf geen praeses aangeduid heeft, de cantussen voor te zitten en het praeseslint te dragen op activiteiten waar de club vertegenwoordigd moet worden.

7. De kleuren en het schild van de vereniging zijn dezelfde als die van de LHC Plutonica.

8. De leden kunnen jegens een verdrag tussen Plutonica en Noord-Brabant van 28 september 1998 aansluiten van de clubavond van de KVHC Noord-Brabant.

9. De modaliteiten van dit charter treden in werking op maandag 27 september 1999.

Namens de LHC Plutonica

Peter Dirix, praeses 1993-94-95, 1996-97 en 1998-99
Jorgen Colsoul, praeses 1995-96
Wouter van den Meersch, praeses 1997-98