• Webstek van de LHC Plutonica

Welkom op de webstek van Plutonica!

Van harte welkom op de webstek van Plutonica! Plutonica is als academisch corps een traditionele vereniging voor studenten en oud-studenten in Leuven, die erkend is door de KVSR en internationaal ook door de Europese koepel EKV. Dit weekend vieren we ons zesde lustrum. Plutonica staat ook altijd open voor kandidaat-leden. Verder hebben we een zeer uitgebreid webarchief over het Vlaamse studentenleven.

Moge het Io Vivat! eeuwig weerklinken in de oude Lage Landen!

Kalender en nieuws

Kalender:

  • dinsdag 21 november 2023: academische lezingen @ 't Leives Look, 20.00 hct, pc, o.
  • donderdag 23 november 2023: bezoek aan de tentoonstellingen "Kennis aan de ketting" (Universiteitsbibliotheek, Leuven) en "Dieric Bouts, beeldenmaker" (Museum M, Leuven) @ Carlisse, 15.45 hct, pc, io.
  • donderdag 7 december 2023: ontgroeningscantus @ 't Leives Look, 20.00 hct, pc, o [inschrijving verplicht].

De volledige kalender vind je op onze activiteitenpagina.

Nieuws:

  • Op 15 juli 2023 gaven onze commilito Dick en zijn verloofde Isa elkaar het ja-woord in Eisenstadt. We wensen hun van harte proficiat!
  • In het weekend van 20-22 oktober vierden we ons zesde lustrum. De foto's van de cantus en de galasoiree staan intussen online.
  • Op 1 november 2023 mochten we Lara, Nils en Mathias als kandidaat-leden verwelkomen.