• Webstek van de LHC Plutonica

Welkom op de webstek van Plutonica!

Van harte welkom op de webstek van Plutonica! Plutonica is als academisch corps een traditionele vereniging voor studenten en oud-studenten in Leuven, die erkend is door de KVSR en internationaal ook door de Europese koepel EKV. In oktober 2023 vierden we ons zesde lustrum. Plutonica staat ook altijd open voor kandidaat-leden. Verder hebben we een zeer uitgebreid webarchief over het Vlaamse studentenleven.

Moge het Io Vivat! eeuwig weerklinken in de oude Lage Landen!

Kalender en nieuws

Kalender:

  • maandag 20 mei 2024: B&S: buitenspelen @ Pavo, 16.00 hct, sc, io.

De volledige kalender vind je op onze activiteitenpagina.

Nieuws:

  • Op 21 maart 2024 mochten we Lore, Caitlin, Brecht en Julie als kandidaat-leden verwelkomen.
  • Op 8 mei 2024 werden Foerier en Dilemma ontgroend en mogen zich nu volwaardige commilitones van Plutonica noemen.
  • Op 14 mei 2024 werd Fatal geïnstalleerd als praeses voor het 32e clubjaar.