• Webstek van de LHC Plutonica

Welkom op de webstek van Plutonica!

Van harte welkom op de webstek van Plutonica! Plutonica is als academisch corps een traditionele vereniging voor studenten en oud-studenten in Leuven, die erkend is door de KVSR en internationaal ook door de Europese koepel EKV. In 2018 vierden we ons vijfde lustrum. Plutonica staat ook altijd open voor kandidaat-leden. Verder hebben we een zeer uitgebreid webarchief over het Vlaamse studentenleven.

Moge het Io Vivat! eeuwig weerklinken in de oude Lage Landen!

Kalender en nieuws

Kalender:

  • zaterdag 23 oktober 2021: XXVIIIe dies natalis @ station Leuven, 12.45 hst of station Mechelen, 13.30 hst, pc, o [inschrijvingen gesloten]
  • dinsdag 2 november 2021: doopcantus @ Ambiorix, 20.00 hct, pc, o.
De volledige kalender vind je op onze activiteitenpagina.

Nieuws:

  • Op 25 juli 2021 werd ons oud-lid Pan vader van Lies (3,095 kg en 51 cm). Dikke proficiat!
  • Op 17 september 2021 werden het nieuwe clubbestuur o.l.v. Delphine Naessens v. Keejk als corps- en clubpraeses en de nieuwe senaat plechtig geïnstalleerd in Huis Patria.