• Webstek van de LHC Plutonica

Welkom op de webstek van Plutonica!

Van harte welkom op de webstek van Plutonica! Plutonica is als een academisch corps een traditionele vereniging voor studenten en oud-studenten in Leuven, die erkend is door de KVSR en internationaal ook door de Europese studentenkoepel EKV. In 2018 vierden we ons vijfde lustrum. Plutonica staat ook altijd open voor kandidaat-leden. Verder hebben we een zeer uitgebreid webarchief over het Vlaamse studentenleven.

Moge het Io Vivat! eeuwig weerklinken in de oude Lage Landen!

Kalender en nieuws

Kalender:

Ook Plutonica is door de maatregelen van de federale regering i.v.m. de coronacrisis verplicht om alle niet-virtuele activiteiten tot en met 30 juni op te schorten.

  • zaterdag 23 mei 2020: virtuele lezingenavond @ zie uitnodiging
De volledige kalender vind je op onze activiteitenpagina.

Nieuws:

  • Onze website is verhuisd naar https://www.plutonica.be. Gelieve uw bladwijzers aan te passen.
  • Op donderdag 6 december mochten we vijf nieuwe schachten dopen: Delphine, Margot, Zander, Ward en Max. We heten hen van harte welkom in onze corporatie!
  • De foto's van het diesnatalisbanket, de opendeurcantus en de doopcantus staan online.
  • Onze oud-vice-praeses Betsy werd op 31 mei 2020 de trotse vader van Kasper (5,4 kg en 56 cm). Wederom aan hem en Liesbet van harte proficiat!