• Webstek van de LHC Plutonica

Welkom op de webstek van Plutonica!

Van harte welkom op de webstek van Plutonica! Plutonica is als academisch corps een traditionele vereniging voor studenten en oud-studenten in Leuven, die erkend is door de KVSR en internationaal ook door de Europese koepel EKV. In 2018 vierden we ons vijfde lustrum. Plutonica staat ook altijd open voor kandidaat-leden. Verder hebben we een zeer uitgebreid webarchief over het Vlaamse studentenleven.

Moge het Io Vivat! eeuwig weerklinken in de oude Lage Landen!

Kalender en nieuws

Kalender:

  • donderdag 17 februari 2022: clubavond @ Beer Corner, 20.00 hct, pc, io.
  • maandag 21 februari 2022: cantusweekcantus @ meer info volgt
De volledige kalender vind je op onze activiteitenpagina.

Nieuws:

  • De Hoge Raad wenst u allen een prachtig, gezond en studentikoos 2022! Aan alle studenten ook veel succes en goede moed bij het doorstaan van de blok en de examens!