• Webstek van de LHC Plutonica

Welkom op de webstek van Plutonica!

Van harte welkom op de webstek van Plutonica! Plutonica is als academisch corps een traditionele vereniging voor studenten en oud-studenten in Leuven, die erkend is door de KVSR en internationaal ook door de Europese koepel EKV. Volgend jaar vieren we ons zesde lustrum. Plutonica staat ook altijd open voor kandidaat-leden. Verder hebben we een zeer uitgebreid webarchief over het Vlaamse studentenleven.

Moge het Io Vivat! eeuwig weerklinken in de oude Lage Landen!

Kalender en nieuws

Kalender:

  • vrijdag 5-zondag 7 augustus 2022: West-Vlaamse zomeractiviteit Brood & Spelen @ Huize Keejk, 18.00 hct, pc, io.

De volledige kalender vind je op onze activiteitenpagina.

Nieuws:

  • Op 21 april 2022 werden Aristo, Haas en Sec ontgroend en dus aanvaard als volwaardige corpsleden. Van harte gefeliciteerd!
  • Op 25 mei 2022 werd Pekkie geïnstalleerd als nieuwe corps- en clubpraeses voor het 30e Plutonicajaar.
  • Op 6 juli 2022 werd ons oud-lid Sherpa vader van Loua. Ze zag het levenslicht om 01.30 uur, woog 3,68 kg en mat 51 cm.