• Webstek van de LHC Plutonica

Welkom op de webstek van Plutonica!

Van harte welkom op de webstek van Plutonica! Plutonica is als academisch corps een traditionele vereniging voor studenten en oud-studenten in Leuven, die erkend is door de KVSR en internationaal ook door de Europese koepel EKV. Volgend jaar vieren we ons zesde lustrum. Plutonica staat ook altijd open voor kandidaat-leden. Verder hebben we een zeer uitgebreid webarchief over het Vlaamse studentenleven.

Moge het Io Vivat! eeuwig weerklinken in de oude Lage Landen!

Kalender en nieuws

Kalender:

  • woensdag 4 mei 2022: Cantus op de Berg + rolling @ Lemmensinstituut, 17.00 hct, pc, io.
  • woensdag 25 mei 2022: overdrachtscantus @ Huis Patria, 20.00 hct, pc, o.

De volledige kalender vind je op onze activiteitenpagina.

Nieuws:

  • Op 9 maart 2022 doopten we Rune, Olaf en Nathan. Welkom bij ons corps!
  • Op 21 april 2022 werden Aristo, Haas en Sec ontgroend en dus aanvaard als volwaardige corpsleden. Van harte gefeliciteerd!