• Webstek van de LHC Plutonica

Welkom op de webstek van Plutonica!

Van harte welkom op de webstek van Plutonica! Plutonica is als academisch corps een traditionele vereniging voor studenten en oud-studenten in Leuven, die erkend is door de KVSR en internationaal ook door de Europese koepel EKV. In 2018 vierden we ons vijfde lustrum. Plutonica staat ook altijd open voor kandidaat-leden. Verder hebben we een zeer uitgebreid webarchief over het Vlaamse studentenleven.

Moge het Io Vivat! eeuwig weerklinken in de oude Lage Landen!

Kalender en nieuws

Kalender:

  • donderdag 2 december 2021: clubavond: poolen @ Beer Corner, 19.00 hct, pc, io.
  • donderdag 9 december 2021: jeneverrolling @ Beer Corner, 19.00 hct, pc, o.
De volledige kalender vind je op onze activiteitenpagina.

Nieuws:

  • Op 17 september 2021 werden het nieuwe clubbestuur o.l.v. Delphine Naessens v. Keejk als corps- en clubpraeses en de nieuwe senaat plechtig geïnstalleerd in Huis Patria.
  • Op 2 november 2021 werd Linus Letocart aanvaard als nieuw lid en mocht hij het lint over de linkerschouder hangen.