• Webstek van de LHC Plutonica

Welkom op de webstek van Plutonica!

Van harte welkom op de webstek van Plutonica! Plutonica is als academisch corps een traditionele vereniging voor studenten en oud-studenten in Leuven, die erkend is door de KVSR en internationaal ook door de Europese koepel EKV. In 2018 vierden we ons vijfde lustrum. Plutonica staat ook altijd open voor kandidaat-leden. Verder hebben we een zeer uitgebreid webarchief over het Vlaamse studentenleven.

Moge het Io Vivat! eeuwig weerklinken in de oude Lage Landen!

Kalender en nieuws

Kalender:

  • dinsdag 27 juli 2021: clubavond @ Beer Corner, 20.00 hct, pc, io.
De volledige kalender vind je op onze activiteitenpagina.

Nieuws:

  • Op 25 juni 2021 werd ons oud-lid Dreft moeder van Tobe (3,39 kg en 51 cm). Van harte gefeliciteerd!
  • Op 23 juli 2021 ontgroenden we Pekkie, Diogenes en Fatal, waarbij ze definitief aanvaard zijn als leden van de club. Van harte gefeliciteerd!
  • Op 25 juli 2021 werd ons oud-lid Pan vader van Lies (3,095 kg en 51 cm). Dikke proficiat!