• Webstek van de LHC Plutonica

Welkom op de webstek van Plutonica!

Van harte welkom op de webstek van Plutonica! Plutonica is als academisch corps een traditionele vereniging voor studenten en oud-studenten in Leuven, die erkend is door de KVSR en internationaal ook door de Europese koepel EKV. Volgend jaar vieren we ons zesde lustrum. Plutonica staat ook altijd open voor kandidaat-leden. Verder hebben we een zeer uitgebreid webarchief over het Vlaamse studentenleven.

Moge het Io Vivat! eeuwig weerklinken in de oude Lage Landen!

Kalender en nieuws

Kalender:

  • vrijdag 9 december 2022: krambamboeli @ Bar del Sol, 19.00 hct, pc, o.
  • woensdag 14 december 2022: Impostercantus @ Ambiorix, 20.00 hct, pc, o.

De volledige kalender vind je op onze activiteitenpagina.

Nieuws:

  • Op 10 november 2022 verwelkomden we vier nieuwe leden: Arthur, Dries, Louis en Lukasz. Van harte gefeliciteerd!
  • Op 1 december 2022 werden Gniffel, Peper en Olaf ontgroend. Proficiat aan de nieuwe volwaardige leden!