• Webstek van de LHC Plutonica
Home > Kandidaat-leden

Plutonica zoekt nieuwe leden...
Ben je (M/V) op zoek naar:
  • stijl
  • studentikoziteit
  • cultuur
  • plezier
  • traditie
  • een levenslange vriendschapsband
Neem dan contact op met Plutonica of bezoek eens een van onze activiteiten. Je kunt ook een rondsnuffelen op deze website, waardoor je een idee krijgt van wie we zijn en wat we doen. Als je geïnteresseerd bent, kunnen we het dan eens hebben over een lidmaatschap.

Eerst draai je korte tijd mee met de club zonder er effectief lid van te zijn, dit om elkaar beter te leren kennen. Als het klikt, word je gedoopt en krijg je een clublint. Onze doop bestaat uit de procedure uit de Clubcodex. Afhankelijk van je studentikoze voorgeschiedenis en anciënniteit, ben je een periode schacht (max. twee trimesters). Op het einde van je schachtenperiode word je, na het succesvol afleggen van een examen, ontgroend, d.w.z. een volwaardig lid van de club. De ontgroening volgt ook volledig de Clubcodex. Je moet dus geen angst hebben om vuil te worden. Bovendien drinken we (heel) graag (een) pintje(s), maar we verplichten niemand om boven zijn/haar krachten te drinken.

Je kan ook onze wervingsfolder bekijken.

Indien je geïnteresseerd bent, mag je ons altijd een mailtje sturen.