• Website der LAV Plutonica
Home > Lied

Lied der Plutonica
Plutonica

Akademische Verbindung zu Löwen
1993, Michaël Goorts und Peter Dirix

Text : Peter Dirix (2005)
Melodie : "Wenn alle untreu werden"

 1. Begonnen pril in Limburg, we kwamen in Brabant aan.
  Aan de Alma Mater broeders, we zochten een bestaan
  Waar pet en lint en codex vulden al onze tijd
  Waar bij de heilige Stella staan we diep in het krijt.

 2. Plutonica werd geboren, we zwoeren 'n dure eed
  Dat iedereen op Aarde zou weten hoe ze heet.
  In Duitsland, Maastricht, cantus, dan waren we erbij
  Steeds steunend op traditie zoals de Goeyse zei.
 3. Wanneer we Leuven verlaten, dan blijven we toch trouw
  En keren we immer weder naar de oud' studentengouw
  We zullen ons woord niet breken, houden het corps gestand,
  De blauw-wit-groene kleuren, de heilige vriendschapsband.


Gesungene Version (7. April 2016)